»

The First Beautiful Thing

Un giorno perfetto

Dvacetčtyři hodin života devíti postav, které žijí v Římě. Antonio žije sám v domě, kde žil se svou ženou, zatímco Emma se vrátila do domu své matky. Napínavý příběh plný žárlivosti, nasilí a nenávisti.

XX. století

Ve stejní den narození chlapci, statkářův syn Alfredo a chuďasův Olmo v nelítostném sevření dějin.