»

Král králů

Hollywoodské zpracování příběhu Ježíše Krista, které zahrnuje všechny klíčové události jeho života, ukřižování a zmrtvýchvstání, tak jak je to popsáno v Bibli.
Herodova království se ocitá ve vážném ohrožení. Zdrojem oslabení králova dopadů je nejen moc římského prefekta Piláta Ponstkého (Hurd Hatfield), ale i narůstající popularita chudého proroka. Ježíš Nazaretský (Jeffrey Hunter) a jeho učedníci vzbuzují strach v panovnících věrných Římskému impériu, kteří se neštítí byť i vraždy, aby zastavili pro ně nepříznivý vývoj. Krásná Salome (Briqid Bazlen) si všimne skutky Jana Křtitele (Robert Ryan) a je připravena podniknout cokoli, aby přišel o hlavu. Římský patricij Lucius (Ron Randell) Ježíši pomůže už podruhé, kvůli čemuž se jeho život od základů změní.

Taras Bulba

Zfilmovaný příběh podle románu ruského spisovatele Nikolaje Gogola. Příběh se odehrává na počátku 16. století, kdy Turecká hordy postupovali na západ směrem do Evropy a dostali se až k hranicím Polska. Taras Bulba (Yull Brynner) je jeden z kozáckých plukovníků. Polský král si povolá na pomoc proti Turkům neohrožených kozáckých bojovníků, kteří porazí tureckou armádu a vybojují Polákům vítězství. Po vítězném boji nad Turky chce polský král zařadit všech kozáků do své armády, aby tak oslabil jejich sílu. Když se Kozačky velitelé postaví na odpor, Poláci jejich napadnou a mnoha povraždí. Zbylý kozáci se rozutečou po stepi, zapálí své domy a ukryjí se před pronásledováním.

Pád říše římské

Císař Marcus Aurelius (Alec Guinness), který cítí blížící se smrt, určí věrného Livia (Stephen Boyd) svým nástupcem. Livius chce pokračovat v jeho zásadách v naději, že nastolí nekonečný mír. Ovšem ještě je tu syn Marca Aurelia, Commodus (Christopher Plummer). Jeho stoupenci zavraždí Marca Aurelia dříve, než oficiálně prohlásí Livia svým nástupcem a tím zajistí Commodovi trůn. Krutý Commodus se ujímá vlády, vyžene svou setru Lucillu (Sophia Loren) a Livia z Říma a svými činy vyprovokuje vzpouru východních provincií. To je začátek pádu Říše římské…