Ostrzeżenie: Od 2 lipca w Unii Europejskiej zakazane są opcje binarne i opcje cyfrowe dla traderów nieprofesjonalnych. Kto jest profesjonalistą?

Opcje binarne nie są promowane ani sprzedawane traderom detalicznym. Jeśli nie jesteś profesjonalnym traderem, to proszę opuścić tę stronę. Gdzie iść dalej? Alternatywy dla opcji binarnych.

Ostrzeżenie: CFD to kompleksowe narzędzia wiążące się z wysokim ryzykiem utraty środków finansowych spowodowanych dźwignią finansową. 74% - 89% inwestorów detalicznych straci pieniądze podczas handlu CFD. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działa CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

» » Handel CFD – jak handlować „contracts for difference“?

Handel CFD – jak handlować „contracts for difference“?

Contracts for difference (CFDs), czyli kontrakt różnicy kursowej, jest w ostatnich latach jednym z najbardziej rozpowszechnionych instrumentów handlowych. Inwestor, który handluje kontraktami CFD, chce zarobić na ruchu ceny aktywa. Aktywami mogą być pary walutowe, akcje lub towary.


Jak działa handel kontraktami CFD

Podstawą jest spekulacja dotycząca zmian cen danego aktywa (na przykład akcje). Jeśli kupujesz kontrakt CFD, to chcesz, aby cena aktywa wzrosła, jeśli zaś sprzedajesz kontrakt CFD, masz nadzieję, że cena aktywa spadnie. Po pewnym czasie wykonasz operację odwrotną (w kolejności kupić-sprzedać lub sprzedać-kupić) i zakończysz kontrakt. Różnica pomiędzy wejściową i wyjściową ceną aktywa określi, ile zyskasz lub stracisz.

Brokerzy umożliwiający handel kontraktami CFD oferują szereg instrumentów takich jak pary walutowe, akcje lub towary. Najbardziej popularne są pary walutowe na rynku Forex, dlatego brokerzy często są nazywani brokerami Forex. Przygotowaliśmy dla ciebie szczegółową recenzję brokerów forex/CFD, których przetestowaliśmy osobiście.

Uproszczone przykłady kontraktów CFD:

Kupisz CFD na akcję za cenę 15 $ i sprzedasz za 18 $ = otrzymasz 3 $ jako różnicę cen. Kupisz CFD na parę walutową za 10 $ i sprzedasz za 9 $ = zapłacisz różnicę cen 1 $.

Sprzedasz CFD na akcję za cenę 30 $ i kupisz za 23 $ = otrzymasz 7 $ jako różnicę cen. Sprzedasz CFD na parę walutową za 7 $ i kupisz za 46 $ = zapłacisz różnicę cen 6 $.

Kiedy wchodzisz do kontraktu CFD u online brokera CFD, to dane aktywa (akcję, walutę itp.) nie kupujesz. Kontrakt CFD kopiuje aktualną cenę rynkową aktywa i jej rozwój. Ponieważ nie posiadasz aktywa, którym handlujesz, u CFD brokera płacisz niewielką zaliczkę (margin), która może wynosić na przykład 5% dla akcji blue chip. Oznacza to, że w tym przypadku możesz handlować 20x wyższym kapitałem i zyskać znaczny zysk nawet przy małej różnicy pomiędzy ceną wstępną i wyjściową. Ruch ceny nawet o 3% może przynieść ci zysk 60% w stosunku do zainwestowanej zaliczki. Efekt ten nazywa się dźwignia finansowa (patrz artykuł o dźwigni finansowej).

Przykład: Chcesz zarobić na oczekiwanym wzroście ceny złota. Dźwignia finansowa wynosi 1:50 dla kontraktu CFD na cenę złota. Zapłacisz zaliczkę 20 $, ale spekulujesz ze złotem o wartości 1000 $. Nawet małe wahanie ceny złota, na przykład wzrost o 1% na 1010 $, przyniesie ci zysk 10 $ i twoja zainwestowana zaliczka zostanie zwiększona o 50% ceny pierwotnej.

Właściwości kontraktu CFD

  • Kontrakt CFD jest dostępny na szeroki wybór aktyw – chodzi przede wszystkim o waluty, akcje, towary i indeksy.
  • Kontrakt CFD nie ma okres ekspiracji w odróżnieniu od futures lub opcji.
  • Kontrakt CFD odzwierciedla ceny i rozwój cen aktywa, na którym jest oparty.
  • Fizycznie nie posiadasz żadnych akcji ani walut, podczas handlu kontraktu CFD inwestujesz z zamiarem zarobić na różnicy cen pomiędzy ceną wstępną i wyjściową.
  • W ciągu nocy inkasujesz lub płacisz opłaty, jako gdybyś naprawdę posiadał dane aktywa. Zależy to na aktywie i rodzaju pozycji, na przykład u CFD akcji w ciągu nocy w długiej pozycji płacisz odsetki, ale równocześnie otrzymujesz dywidenda.
  • Rollover – nie jest ograniczony czas trwania kontraktu CFD. Pozycja jest odnawiana każdy dzień rano aż do momentu zamknięcia pozycji lub jeśli automatycznie nie zostanie zamknięta po osiągnięciu przez ciebie określonej granicy maks. straty (stop-loss) lub maks. zysku (take-profit). Nie jest określony limit czasowy, do którego trzeba by było zakończyć kontrakt i poprosić o zmianę różnicy cenowej.

Zalety kontraktów CFD

  • Dzięki dźwigni finansowej możesz handlować z małym kapitałem znacznie większy kapitał. Na niewielkich zmianach cen aktywa możesz zyskać wysokie zyski (ewentualnie straty).
  • Możliwość zarobić nawet na spadku ceny za pośrednictwem pozycji krótkiej (short position).
  • Proste zamykanie handli – CFD trading ma wysoką płynność i zamykanie handli jest szybsze niż u innych instrumentów. Jest więc możliwe osiągnąć większej wartości handli i można spekulować o krótkoterminowych wahaniach cen nawet w ramach godzin lub minut.

Wady kontraktów CFD

  • Między brokerami online nie są jednolite warunki dotyczące kontraktów CFD. Dlatego trzeba u każdego brokera uważnie przeczytać Terms and Conditions. Najważniejsze jest, czy broker oferuje gwarantowany stoploss, czyli gwarantowane automatyczne zamknięcie pozycji na maksymalnie ustawionej stracie nawet pomimo trudności technicznych lub nietypowych wahań na rynku. Jeśli nie jest to możliwe, to by gwarantował zerowe przekroczenie konta debetowego.

Przeczytaj, co to jest CFD i jak umożliwia contracts for difference handlować online na podstawie spekulacji o cenach.